Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Pamiętaj: Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Aby przyśpieszyć ewentualny zwrot pieniędzy uprzejmie prosimy o załączenie do zwracanego towaru wypełnionego formularza odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
Jeśli zachodzi konieczność złożenia reklamacji informujemy, iż Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady - szczegóły w regulaminie.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji znajdują się w regulaminie.